Dėl neteisingos informacijos apie LNDT generalinį direktorių

Lietuvos nacionalinis dramos teatras, reaguodamas į Lietuvos kultūros ministerijos išplatintą pranešimą, nori paneigti jame esančią neteisingą informaciją. Lietuvos nacionalinio dramos teatro generalinis direktorius Martynas Budraitis vos pradėjęs eiti šias pareigas 2010 metais informavo tuometinį Kultūros ministrą Arūną Gelūną apie papildomą darbą viešojoje įstaigoje „Vilniaus festivaliai“, kurioje M. Budraitis dirba nuo 2003 metais ir rengia tarptautinį teatro festivalį „Sirenos“. Ministras A. Gelūnas davė žodinį sutikimą. Tuo metu įstatymas nenumatė būtinybės gauti sutikimą raštu.  

Pradėjęs eiti Lietuvos nacionalinio dramos teatro generalinio direktoriaus pareigas Martynas Budraitis kitus darbo santykius deklaravo įstatymų nustatyta tvarka, nuo 2012 metų M. Budraičio viešųjų ir privačių interesų deklaracija yra viešai prieinama, joje nurodytas ir darbas VšĮ „Vilniaus festivaliai“.

Po 2017 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo Nr. IX-2257 pakeitimams, kuriuose teigiama, kad sprendimą leisti valstybinės teatro įstaigos vadovui, atitinkančiam nustatytas sąlygas, dirbti kitą darbą priima Kultūros ministras jo nustatyta tvarka, Lietuvos nacionalinis dramos teatras žodžiu kreipėsi į Kultūros ministeriją su klausimu, kokia yra tvarka ir kokius dokumentus būtina pateikti, tačiau atsakymo nesulaukė.

Šiandien, 2017 m. balandžio 14 d., Lietuvos nacionalinis dramos teatras pakartotinai raštu kreipėsi į Kultūros ministeriją su paklausimu, kokius dokumentus reikia pateikti kartu su  prašymu dirbti kitą darbą ir kada bus patvirtintas teisės aktas, nustatantis sprendimo leisti dirbti kitą darbą priėmimo tvarką.