Diana ANEVIČIŪTĖ

Gimė 1963 m. spalio 27 dieną Vilniuje. 


Studijos ir darbovietės

1985 m.  baigė Lietuvos valstybinę valstybinę konservatoriją, Jono Vaitkaus vadovaujamą kursą.

1985–1989 metais dirbo Kauno valstybiniame akademiniame dramos teatre.

1989 m. baigė keturmetę vakarinę Kauno Dailės mokyklą. 

Nuo 1989-ųjų dirba Lietuvos nacionaliniame dramos teate. Daugiausiai teko dirbti su režisieriumi Jonu Vaitkumi, vaidino vaikiškuose spektakliuose, spektaklį „Ilgėjimosi sonata“ režisavo pati. Keletą kartų filmavosi kino ir televizijos filmuose.

Nuo 2000 m. gieda šv. Išganytojo bažnyčioje, nuo 2006 m. šoka flamenko.

 

Svarbesnieji vaidmenys teatre

1985  Mokinė „Slyva“, fizinio lavinimo mokytoja „Spazma“. Jonas Vaitkus, Eugenijus Ignatavičius. „Literatūros pamokos“. Rež. Jonas Vaitkus. Klaipėdos valstybinis akademinis dramos teatras

1986  Antigonė, Auklė. Jean Anouilh. „Antigonė“. Rež. Jonas Vaitkus. Klaipėdos valstybinis akademinis dramos teatras

1986  Mokytoja Pivovarova. Michail Šatrov. „Mėlyni žirgai raudonoje pievoje“. Rež. Jonas Vaitkus. Klaipėdos valstybinis akademinis dramos teatras

1987  Niuša (narkomanė). Čingiz Aitmatov. „Golgota“. Rež. Jonas Vaitkus. Klaipėdos valstybinis akademinis dramos teatras

1990  Sigutė. Vydūnas. „Sigutė“. Rež. Stefanija Nosevičiūtė. Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras         .

1992  Karlas Liūtaširdis. Astrid Lindgren. „Broliai liūtaširdžiai“. Rež.  Kristina Gudonytė. Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras

1994  Sesuo Felisiti. Tennessy Williams. „Kartą praėjusią vasarą“. Rež. Olegas Kesminas. Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras

1995  Motina. August Strindberg.  „Sapnas“. Rež. Jonas Vaitkus. Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras

1996  Mokytoja Kirkutė. Saulius Šaltenis. „Lituanica“.  Rež. Rimas Tuminas. Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras

1996  Chirolama. Oskaras Milašius. „Migelis Manjara“. Rež. Jonas Vaitkus. Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras

1997  Sofija Kymantaitė„Ilgėjimos' sonata“. Rež. Diana Anevičiūtė. Vilniaus Čiurlionio namai

1999  Mėlynoji Karalaitė. Herkus Kunčius, Alvydas Šlepikas. „Dviejų karalysčių kaimas“. Rež. Alvydas Šlepikas. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2000  Hekė. John Cromwell. „Valanda ir visas gyvenimas“. Rež. Ramutis Rimeikis. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2002  Lukerija. Fiodor Dostojevskij. „Nuolankioji“. Rež. Valentinas Masalskis. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2003   Pamotės duktė Augustina. Julius Dautartas. „Pelenė“. Rež. Julius Dautartas. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2004   Gonerilė. William Shakespeare. „Karalius Lyras“. Rež. Valentinas Masalskis. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2005   Tarnaitė. Fiodor Dostojevskij. „Demonai. Nelabieji. Apsėstieji. Kipšai.“ Rež. Jonas Vaitkus. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2006   Dama. Miroslav Krleža. „Elitas (Ponai Glembajai)“. Rež. Ivica Buljan. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2006   Moteris. Tankred Dorst ir Ursula Ehler. „Aš, Fojerbachas“. Rež. Valentinas Masalskis. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2007  Suvaidino įvairius personažus. Elfriede Jelinek. „Bembilendas“. Rež. Yana Ross. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2008   Vera. Antanas Škėma. „Saulėtos dienos“. Rež. Ramunė Kudzmanaitė. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2010   Eva. Broliai Presniakovai. „Hungaricum (Liūdnas dedektyvas)“. Rež. Ramunė Kudzmanaitė. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2011 Piliečių susirinkimo dalyvė. Henrik Ibsen. „Visuomenės priešas“. Rež. Jonas Vaitkus. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2011 Baro lankytoja. Marius Ivaškevičius. „Išvarymas“. Rež. Oskaras Koršunovas. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2012 Milė. Athol Fugard „Čia gyvena žmonės“. Rež. Olegas Kesminas. VGTU „Palėpės“ teatras

2012 Miestietė; Sukilėlė. Justinas Marcinkevičius. „Katedra“. Rež. Oskaras Koršunovas. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2013 MilėSigurdur Pálsson. „Nuošaly“. Rež. Gytis Padegimas. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2013 Žiogienė. Kazys Binkis. „Atžalynas“. Rež. Jonas Vaitkus. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2015 Įvairūs vaidmenys Marius Ivaškevičius. „Didis blogis“. Rež. Árpád Schilling. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2016 Senelė Joël Pommerat. „Raudonkepurė“. Rež. Paulius Tamolė. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2016  pagal C. G. Jungo biografiją ir idėjas. „Pirmapradis“. Rež. Karolina Žernytė. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2017    Augustas Sireikis. #beskambučio“. Rež Paulius Tamolė, Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2018    Jo Strømgren. „Durys“. Rež. Jo Strømgren, Lietuvos nacionalinis dramos teatras