Jolanta DAPKŪNAITĖ

Gimė Klaipėdoje. Lietuvių kalbos ir režisūros mokslus 4 metus studijavo Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultete, vėliau aktorės specialybę igijo Lietuvos muzikos akademijoje, aktorinio meistriškumo katedroje (pedagogas Jonas Vaitkus). Nuo 1991 metų dirba Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, vaidina įvairių žanrų spektakliuose.

Studijos ir darbovietės

1984-1988 studijavo lietuvių kalbą ir režisūrą Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultete.

1988-1992 mokėsi Lietuvos muzikos akademijoje, aktorinio meistriškumo katedroje (pedagogas - Jonas Vaitkus), igijo aktorės specialybę.

Nuo 1991 metų dirba Lietuvos Nacionaliniame dramos teatre