Darbo pasiūlymai

 

Lietuvos nacionalinis dramos teatras ieško darbščių ir patikimų darbuotojų, kurie bus atsakingi už švaros palaikymą Teatre:

  • vidaus patalpų valymą bei priežiūrą;
  • kasdieninį švaros palaikymą.

Ypatingų reikalavimų nėra (išsilavinimas – vidurinis, patirtis renginių aptarnavimo srityje – privalumas, bet nebūtina). Darbas visu etatu, darbo užmokestis – nuo 895 eurų neatskaičius mokesčių.

Atsirinkdami kandidatus labiausiai vertinsime žmogiškąsias savybes:

  • atsakingą požiūrį į darbą;
  • norą dirbti;
  • žalingų įpročių neturėjimą;

 

Jei susidomėjai, laukiame tavo elektroninio laiško adresu: vale.augaityte@teatras.lt arba skambučio telefonais:

 +370 679 07952, +370 65667568

 

 Lietuvos nacionalinis dramos teatras ieško naujo komandos nario – viešųjų pirkimų specialisto 2 metų laikotarpiui.

 

Reikalavimai

  • turėti aukštąjį universitetinį teisinį arba vadybos, arba ekonomikos išsilavinimą;
  • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešųjų pirkimų srityje (pirkimų organizavime) patirtį;
  • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, taip pat dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo reikalavimus;
  • Mokėti dirbti Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau – CVP IS).

Darbo pobūdis

 

1. Dalyvauja komisijos vykdomuose pirkimuose:

- užtikrina, kad prekių/paslaugų/darbų pirkimo procedūros būtų vykdomos nustatytais terminais, laikantis norminių teisės aktų reikalavimų;

- vykdo viešojo pirkimo komisijos sekretoriaus pareigas ir tvarko visą su viešojo pirkimo komisijos organizuojamu ir vykdomu pirkimu susijusią informaciją CVP IS (kuria pirkimą CVP IS, įkelia ir paskelbia viešojo pirkimo komisijos patvirtintus dokumentus, siunčia viešojo pirkimo komisijos prašymus ir atsakymus tiekėjams ir pan.);

-pagal technines specifikacijas ir kitus pirkimo objektus apibūdinančius dokumentus, rengia pirkimo dokumentus;

- parengia ir skelbia viešųjų pirkimų skelbimus, nagrinėja tiekėjų pasiūlymus, rengia pasiūlymų vertinimo išvadų projektus, teikia ataskaitas;

- rengia skelbiamų viešųjų pirkimų sutarčių projektus.

2. Prižiūri pirkimų organizatorių atliekamus pirkimus:

- pagal savo kompetenciją konsultuoja darbuotojus viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo klausimais;

- prižiūri ir registruoja viešųjų pirkimų paraiškas dokumentų valdymo sistemoje;

- vizuoja pirkimų sutartis dokumentų valdymo sistemoje.

3. Administruoja viešuosius pirkimus:

-  pildo atliktų pirkimų registrą: vizuoja ir registruoja gautas sąskaitas ir sutartis pirkimų registre;

- teisės aktų nustatyta tvarka CVP IS skelbia laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus;

-  rengia pirkimų plano projektą, skelbia pirkimų suvestinę ir jos pakeitimus teisės aktų nustatyta tvarka;

- teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitas ir skelbia kitus reikalaujamus duomenis ir informaciją;

- rengia su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus (įsakymus ir pan.).

- administruoja Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS).

- atlieka kitus su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu susijusius pavedimus.

 

Siūlomas atlyginimas – nuo 1640,00 eurų per mėnesį neatskaičius mokesčių.

Kandidatai gyvenimo aprašymus iki liepos 9 d. prašomi siųsti adresu indre.siauciune@teatras.lt. Informuosime tik atrinktus kandidatus.