Darbo pasiūlymai

Siūlome darbą Bendrųjų reikalų skyriaus vadovui

 

Skelbimo data:

2019-09-21

   

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Pareigos:

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas 3,4 – 9,25)

Pagrindinės funkcijos:

  • organizuoja pastato, inžinerinių tinklų, atitinkamų sistemų ir įrenginių tinkamą eksploatavimą pagal gaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus; materialaus turto apsaugą; apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrenginių nepertraukiamą veikimą, techninę priežiūrą ir gedimų šalinimą; tarnybinių patalpų aprūpinimą elektra ir šilumine energija;
  • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Teatro programas įvairių finansavimo šaltinių lėšomis, atsižvelgdamas į poreikius ir numatomą plėtrą;
  • teikia siūlymus, susijusius su numatomais statybos bei remonto darbais;
  • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja informacinių technologijų naudojimo ir vystymo teatre tvarką;
  • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja tarnybinių automobilių priežiūrą ir naudojimą,
  • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja taupų teatro materialinių vertybių naudojimą.

Reikalavimai:

  • aukštasis universitetinis išsilavinimas
  • sėkminga panašaus darbo patirtis
  • ne mažiau kaip 5 metai vadovaujamo darbo patirtis

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el paštu rasa.januskaite@teatras.lt

(iki rugsėjo 30 dienos)

 

Telefonas:

(8 645) 68257

 

 

   

Informuosime tik atrinktus kandidatus.

 

Atlikdami atranką į darbo poziciją mes renkame tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu, asmens duomenis (vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas bei pozicija) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką.

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu, asmens duomenis (vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas bei pozicija) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.