Jaunųjų kūrėjų programa 2018

 

Atviras konkursas

Lietuvos nacionalinis dramos teatras inicijuoja programą jauniesiems menininkams

[for English - scroll down

Įvairių sričių jaunieji menininkai iki 35-erių metų yra kviečiami siūlyti savo idėjas naujai kuriamai, įvairias menų sritis apimančiai eksperimentinei platformai, kurią inicijuoja Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Jaunieji kūrėjai gali teikti paraiškas, kurioms įgyvendinti teatras skirs biudžetą iki 15 000 eurų. Sumanymus reikės įgyvendinti per ribotą laiką (iki 6 savaičių) ir pristatyti 2019 m. pirmoje pusėje. LNDT laukia kūrybinių projektų, kurių autoriai norėtų apmąstyti žemiau išdėstytas temas, siektų jungti įvairias menų sritis ir neapsiriboti griežtais formos rėmais, o veikiau leistųsi į netikėčiausius eksperimentus, kvestionuotų teatro kanonus, taip pat ieškotų originalių būdų naujoms idėjoms pristatyti. LNDT kviečia trumpam pamiršti, kas yra teatras, ir konkurse skatina dalyvauti ne tik teatro, bet įvairių meno sričių atstovus.

Šia platforma LNDT toliau nuosekliai siekia skatinti dinamiškesnę Lietuvos scenos menų apykaitą, jaunųjų kūrėjų profesinį tobulėjimą ir edukaciją bei naujų meninių procesų atsiradimą. Po šiemet prasidėsiančios teatro rekonstrukcijos LNDT planuoja 2020 m. atverti specialiai jauniems menininkams skirtą erdvę, kurioje bus pristatoma netradicinių formų ieškanti, šiuolaikines tendencijas kvestionuojanti meninė programa.

Temų raktažodžiai: namai, migracija, bendruomenė

„Naujų formų!“ – tampa chrestomatiniu šauksmu, skambančiu visuose pasaulio kraštuose ir pakraščiuose. Kada paskutinįkart hegzametru prabilusiam aktoriui pavyko prikaustyti publikos dėmesį? Kokios turi būti pokalbio su žiūrovu formos ir koks turinys, kad įvyktų abipusis dialogas? Kai informacijos pertekliaus fone nebesuprantamos metaforos, kaip susikalbėti su x, y, z ir kt. millenials’ais? Koks šiandien ir rytoj turi būti scenos menas, kad ne tik atlieptų, bet ir sulauktų atsiliepiant? Ką skauda ir apie ką kalbėti norisi būsimiems šiuolaikinio teatro kūrėjams?

Netrukus su rekonstrukcija prasidėsiant teatro „benamystės“ etapui, LNDT kviečia  kalbėti apie tai, kas aktualu ne vien teatrui: apie namus ir jų stygių, apie santykį su namiškiais ir apie tai, ką namiškiais laikome, apie priklausymą bendruomenei ir iš to kylantį saugumą ir/ar izoliaciją, apie atsiskyrėliškumą ir nomadizmą, apie migravimą savęs link ir nuo savęs tolyn. Palikdamas namus LNDT gręžiasi į bendruomenes ir komunas, analizuoja distopijas ir utopijas, ieško gyvenimo ir išgyvenimo modelių bei pavyzdžių, juos aptaria, reflektuoja, analizuoja… Ieško sąsajų ir barjerų tarp uždarumo ir atvirumo, valstybės ir piliečio, sistemos ir žmogaus – t. y. sienų plačiąja prasme, kurios gali ir apsaugoti, bet ir įkalinti. Sėkmingai pradėjęs tyrinėti autentiškas istorijas, teatras nuo jų nenusigręžia, tik švelniai – per žingsnį – priartėja prie fikcijos, taip pat siekia „įdarbinti“ skirtingas medijas, skatinti įvairias teatrines ir tarpdisciplininio meno priemones jungiančius, aktualią problematiką nagrinėjančius meninius procesus, kurių išraiškos galimybės yra ypatingai plačios.

Atranka ir konkurso sąlygos

Jaunųjų menininkų programa – tai atviro konkurso būdu formuojama jaunųjų kūrėjų darbų platforma. Programos komisija atrinks iki trijų projektų, kurių premjeros bus pristatytos 2019 m. pavasarį. Atrinkti projektai turės būti įgyvendinami atsižvelgiant į laiko ir biudžeto limitus, bus suformuota pilna meninė komanda, suteikiama vadybinė ir komunikacinė pagalba, techninė LNDT infrastruktūra. Skatinami ne tik teatro, bet ir šokio, performanso, muzikos, vizualaus teatro ir tarpdisciplininiai projektai. Paraiškas teikti kviečiami ne tik Lietuvos, bet ir užsienio menininkai ir kūrybiniai kolektyvai.

Turintys klausimų ar komentarų kviečiami kreiptis į vieną iš programos kuratorių Agnę Pulokaitę (agne.pulokaite@teatras.lt).

 

Norintys dalyvauti konkurse yra kviečiami užpildyti paraišką (ją atsisiųsti galima čia: .DOC formatas  arba gauti el. paštu iš projekto kuratorės), prisegti visus reikalingus priedus ir atsiųsti elektroninę paraiškos versiją adresu agne.pulokaite@teatras.lt.

 

Paraiškų pateikimo terminas – spalio 1 d.

Paraiškų vertinimas ir atranka – spalio  2 d. – lapkričio 9 d.

Atrinktų kūrybinių idėjų pristatymas gyvai – lapkričio 20 d. – lapkričio 27  d.

Konkurso rezultatų paskelbimas – iki gruodžio 1 d.

Projektų įgyvendinimas – 2019 sausis–birželis

 

 
 

Open Call for Young and Emerging Theatre Makers

Lithuanian National Drama Theatre launches a new platform for young artists

 

Lithuanian National Drama Theatre invites young artists (under 35) of various artistic fields to present ideas for contemporary performative and interdisciplinary arts platform. Applicants are expected to fit into a limited budget (up to 15 000 eur) and time-frame (6 weeks for production, projects released first half of 2019) and to address one of the topics discussed below. We are looking for ambitious, convention-breaking, current-trends-questioning, interdisciplinary projects from young and emerging artists from around the world.

LNDT Stage for Young Art is setting grounds for what in a coming few years will develop into a new creative space. It will continue theatre’s consistent artistic programme aimed at stimulating the dynamics of Lithuanian theatre stage, professional education of young artists as well as emergence of new phenomena and trends in the field of performative arts. In 2020, following the reconstruction of the theatre building set to begin this year, the theatre will launch an experimental stage for young and emerging artists: the venue will produce work of local and international young artists as well as run showcases of selected artistic work.

Keywords: home, migration, community

The cry for new forms can be heard all around the globe. When was the last time an actor managed to grasp the audience’s attention by reciting hexameter? What should be the form and content of the conversation with the viewer to make a mutual dialogue possible? How can we talk to generations X, Y, Z, when metaphors are no longer seized in the age of information overload? What should today’s and tomorrow’s performing arts be like for them to not only speak but be heard? What are the future voices of the Lithuanian and European art itching to talk about?

Since LNDT itself is about to undergo a period of forced homelessness, we think this brings about a few topics of universal relevance. Home and a lack of it; the relationship with those close to us, or who we regard as close; belonging to a community resulting in the sense of security and/or isolation; oscillation between settled and nomadic life; migration towards or away from self. As LNDT is leaving its home, it is turning to communities, dealing with utopias and perhaps dystopias, searching for models of life and survival, examining and reflecting upon them. It is looking for common threads and red lines between closeness and openness, the state and the citizen, the human being and the system. After a successful starting point in analysing authentic stories, the theatre is not turning its back to them. It just takes a gentle little step towards fiction while looking to employ different medias, encourage the merging of various means of theatric and interdisciplinary expression, the potential of which has no boundaries.

Selection Process and Requirements

The programme’s board is to select up to three projects, which will premiere in spring 2019. The selected projects will be given a limited period of time for rehearsals and a budget for their disposal, full artistic team and access to managerial and technical facilities of LNDT. The applications can come from a variety of artistic fields, including but not limited to theatre, dance, performance, music, visual theatre and interdisciplinary arts. Artists, both Lithuanian and international, are eligible to apply.

The applicants are to send their applications with all the required attachments to agne.pulokaite@teatras.lt. Any questions or comments are to be addressed to Agnė Pulokaitė, one of the programme’s curators.

Application form is available to download here: .DOC or can be requested to be mailed by the programme’s curator Agne Pulokaite at agne.pulokaite@teatras.lt.

 

Timeline

Application deadline – October 1.

Applications reviewed and shortlisted – October 2-9.

Shortlisted candidates invited to present their projects – November 20-27.

Open call results announced before December 1.

Projects implemented – January-June, 2019.