MEILĖ.MANO.GYVENIMAS. ("Ars Major" šokio ir pantomimos spektaklis)

ApiePREMJERA


II-jų dalių iliuminacija Hanso Kristiano ANDERSENO garbei
Libreto autorė
-  Rasa SKRIPKIŪNAITĖ
Režisierius -  Gintaras KUTKAUSKAS
Dailininkai -  Agnė KUPŠYTĖ, Gintaras KUTKAUSKAS, Rasa SKRIPKIŪNAITĖ
Video projekcijas sukūrė  Rasa SKRIPKIŪNAITĖ, Saulius BIELSKIS (grafika), Julius LIUBERTAS (animacija)

Vaidina: Aleksandras MAŽONAS,  Virgilijus BORTKEVIČIUS, Karolina KROPA

Humanistinių vertybių projektas,  skiriamas įžymiojo danų rašytojo ir poeto, didžiojo humanisto ir filosofo - Pasaulio konsulo – H. Ch. Anderseno atminimui.  

Spektaklio kūrybinis sumanymas yra paremtas autobiografiniu H. Ch. Anderseno kūriniu „Mano gyvenimo pasaka“, jo sukurtų pasakų siužetais ir asmenine kelionių enciklopedija. Tai būtų menininko pasakojimas apie savęs suvokimą, kuris pamažu formuojasi stebint save patį iš šalies savo fantazijos sukurtame pasakų ir istorijų pasaulyje, kuriame dažnai vizija susilieja su realybe. Jis tarsi vaizduoja patį save, patyrusį nepakeliamus gyvenimo sunkumus ir netektis bei Dievo jam skirtą retai jį aplankantį džiaugsmą ir šlovę, iš naujo permąstydamas savo gyvenimą, vėl išgyvena sunkumus ir laimės akimirkas. Šis savęs ir savo gyvenimo pažinimas jo sielos gelmėse padeda jam atrasti savo gyvenimo meilę - tai, dėl ko jis ir gyveno.

Spektaklis “meilė.mano.gyvenimas“ – tai H.Ch. Anderseno gyvenimo drama perteikta šokio ir pantomimos, peraugančios į sentimentalią klounadą, kalba.

 

Kūrėjai

Komentarai

Komentarų nėra.
Kviečiame dalintis įspūdžiais apie spektaklį.