Rasa RAPALYTĖ

Rasa Rapalytė gimė 1969 metais sausio 22 dieną Šilalės rajone.


Studijos ir darbovietės

1989-1993 metais mokėsi Lietuvos muzikos akademijoje, aktorinio meistriškumo katedroje (kurso vadovas – Jonas Vaitkus).
  
Nuo 1991-ųjų metų dirba Lietuvos valstybiniame akademiniame dramos teatre (dabartiniame Lietuvos nacionaliniame dramos teatre).

1999 metais išleido garso kasetę „Aš bijau pasakyti“, kompozitorius Antanas Kučinskas.

1998-1999 metais dalyvavo judesio ir šiuolaikinio šokio festivaliuose Liublijanoje, Prahoje, Stokholme, 1999 metais – Varnos dainų festivalyje.

 

Vaidmenys teatre

1991   Sigutė. Vydūnas. „Sigutė“, rež. Stefanija Nosevičiūtė. Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras

1992   Žabtai. Eugenijus Ignatavičius, Jonas Vaitkus. „Literatūros pamokos“, rež. Jonas Vaitkus. Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras

1996   Birutė Lietuvaitė. Saulius Šaltenis. „Lituanica“, rež. Rimas Tuminas. Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras

1997   Chirolama. Oskaras Milašius. „Migelis Manjara“, rež. Jonas Vaitkus. Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras

1998   Ingrida, Žaliaskarė. „Peras Giuntas“ (muzikinis projektas), rež. Ignas Jonynas

1999   Generolienė, Perepilyčina. Fiodor Dostojevskij. „Stepančikovo dvaras“, rež. Jonas Vaitkus. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

1999   Raudotoja. William Shakespeare. „Ričardas  III“, rež. Rimas Tuminas. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2000   Renata Šerelytė. „Žvakelė šventajam Pranciškui“, tež. Petras Mendeika. Vilniaus vitražinių lėlių teatras

2001   Edith Piaf. muzikinis spektaklis pagal Simonos Berto knygą „Edith Piaf“. „Dienos ir dainos“, rež. Rimas Morkūnas. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2004   Dama. Pagal Vinco Krėvės „Mindaugo mirtį“ bei „Šarūną“, Justino Marcinkevičiaus „Mindaugą“ ir M. Zyverto „Valdžią“. „Giesmė apie Vorutos vilkolakį Mindaugą“, rež. Vytautas Grigolis. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2005   Judy Garland. Albertas Vidžiūnas. „Apkabink mane“, rež. Albertas Vidžiūnas. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2005   Kaimynė. Romualdas Granauskas. „Duburys“, rež. Sigitas Račkys. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2006   Marytė Melnikaitė, Leokadija Diržinskaitė, Salomėja. Herkus Kunčius. „Matas“, rež. Albertas Vidžiūnas. LNDT

2006   Dainininkė. Miroslav Krleža. „Elitas (Ponai Glembajai)“, rež. Ivica Buljan. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2009   Antonija. D. Wasermano, J. Dariono, M. Leigho miuziklas „Žmogus iš La Mančos“, rež. Adolfas Večerskis. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2013 Žiogienė. Kazys Binkis. „Atžalynas“, rež. Jonas Vaitkus. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2014 Fizikė. „Kosmosas+“, rež. Kirsten Dehlholm. Lietuvos nacionalinis dramos teatras

 

 

Rasa RAPALYTĖ
LNDT trupės aktorė

Vaidina