Teatro studijų studentams

Į Lietuvos nacionalinio dramos teatro repertuarinius spektaklius nemokamai įleidžiami teatro ar susijusių studijų dieninio skyriaus studentai.

Studijų programų, kurių studentai pagal jų mokymo įstaigų susitarimus su Lietuvos nacionaliniu dramos teatru, gali nemokamai lankytis spektakliuose, sąrašas yra Čia.

Atėję į LNDT spektaklį, studentai privalo bilietų kontrolieriui pateikti atitinkamą pažymėjimą patvirtinantį asmens teisę nemokamai žiūrėti spektaklį. Svarbu, kad ant pažymėjimo būtų asmens nuotrauka, studijuojama specialybė bei pažymėjimo galiojimo data. Atitinkami pažymėjimai – Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) arba Tarptautinis studento pažymėjimas – ISIC (tačiau kartu su ISIC taip pat reikia pateikti dokumentą iš universiteto, akademijos ar kolegijos administracijos, patvirtinantį studijuojamą dalyką). Nepateikus atitinkamo pažymėjimo (kartu su dokumentu), Teatras pasilieka teisę asmens neįleisti.

Pateikus pažymėjimą, bilietų kontrolierius gali paprašyti palaukti ir įleisti į Teatrą tada, kai dauguma žiūrovų su bilietais jau būna įėję į salę. Salėje studentai gali užimti laisvas vietas, jei tokių būna spektakliui prasidėjus.

Į gastrolinius spektaklius, vykstančius Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, taip pat įvairių festivalių renginius, studentai įleidžiami pagal nuomininkų tvarką. Tikslesnės informacijos teirautis renginio organizatorių.