ES projektai

 

 

 

LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO REKONSTRUKCIJOS DARBAI, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ

 

Rekonstrukcijai numatyta 16,8 mln. Eur:

 

ES lėšos mažosios salės ir studijos statybai bus skirta 4,8 mln. eurų, energetinėms priemonėms – 1,2 mln. Eur ES lėšų, šildymui ir vėdinimui numatomi 5 mln. Eur.

 

Valstybės kapitalo investicijų dalis – beveik 3 mln. Eur, jie skirti rūsio gilinimui, rūbinei, tualetams, kavinės įrengimui pirmajame aukšte.


Lietuvos nacionalinio dramos teatro modernizavimas

Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0012

Projekto vertė – 4 806 099,65 Eur  finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.

Pagrindinė problema – nepakankamai kokybiškai teikiamos Lietuvos nacionalinio dramos teatro paslaugos. Siekiant išspręsti pagrindinę problemą, būtina atlikti mažosios salės ir studijos statybos darbus, įsigyti reikalingą įrangą bei baldus. Lietuvos nacionalinio dramos teatro projektu siekiama didinti viešųjų paslaugų kokybę, prieinamumą bei skatinti aktyvesnį visuomenės dalyvavimą kultūros veiklose, tenkinant teatro lankytojų poreikius.

LNDT pradėjo teatro pastato renovaciją ir modernizaciją. Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, (Europos regioninės plėtros fondas) Valstybės kapitalo investicijų programos, Kultūros ministerijos lėšomis ir/arba kitų šaltinių. Rekonstrukcijos darbai pradėti 2018 m. rudenį. Projekto tikslas – pastatyti naują Mažąją salę bei atlikti pagrindinio LNDT pastato rekonstrukciją ir modernizavimą. Projekto uždavinys –stiprinti LNDT materialinę bazę ir didinti įstaigos kaip kultūros ir meno centro Lietuvoje patrauklumą bei konkurencingumą tiek vietos, tiek tarptautiniu mastu. Rekonstrukcijos metu planuojama pastatyti naują pastatą vidiniame teatro kieme, jame įrengiant naują, modernią apie 320 vietų teatro salę. Esamų patalpų, taip pat ir dabartinės mažosios salės erdvių funkcijos  projektuojamos  įrengiant  100  vietų  studiją  ir  repeticijų  erdves. Pertvarkomas  pagrindinis įėjimas nukreipiant žiūrovų srautą pro pagrindinį įėjimą iš Gedimino pr. pusės. Šiuo metu patekimas į Mažąją salę vyksta per tarnybinį įėjimą iš Odminių g. pusės. Numatytas pagrindinio fojė pertvarkymas išplečiant esamų rūbinės ir WC patalpų erdves. Įgyvendinant esamo pastato energetinio efektyvumo modernizavimo projekto dalį, bus atliktas išorinių sienų, stogo, perdangos virš nešildomo rūsio bei perdangos, kuri ribojasi su išore bei grindų ant grunto šiltinimas, švieslangių, langų, durų/vartų pakeitimas. Taip pat bus modernizuotos esamo pastato inžinerinės  sistemos:  šildymo  ir  karšto  vandens  sistema,  vėdinimo  sistema,  elektros  instaliacijos  ir apšvietimo sistemos. Rekonstrukcijos   metu   planuojama   atnaujinti   Didžiosios  salės  techninę  dalį –pakeisti susidėvėjusią  scenos  mechaniką,  įsigyti  modernią  meninio  apšvietimo  įrangą,  garso  sistemą,  vaizdo įrangą bei kitas technologines grandis.

Darbų pradžia: 2017 II ketvirtis

Darbų pabaiga: 2020 IV ketvirtis

Rangovas: UAB „Infes“

Techninės priežiūros vadovas: Andrius Montvydas

 

LNDT ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS

Lietuvos nacionalinio dramos teatro atnaujinimas (modernizavimas)

Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0007

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo, Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto vertė – 1 191 764,79 Eur.

Projekto tikslas – pagerinti Lietuvos Nacionalinio dramos teatro energetines charakteristikas, siekiant pastato energetines charakteristikas, siekiant pastato ne mažesnės kaip C energetinio naudingumo klasės, užtikrinančias tinkamas sąlygas teatro lankytojams ir darbuotojams (numatomi energijos sutaupymai 35,06 proc.) 

Įgyvendinus projektą būtų sumažintos energetinės sąnaudos, bus pasiekta socialinė ekonominė nauda – pagerėjusios pastato charakteristikos, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, pagerintos lankytojų lankymosi teatre bei administracijos darbuotojų darbo sąlygos.

Atnaujinus pastatą kasmet bus sutaupoma apie 1 592 616,00 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 160,36  t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Darbų pradžia: 2017 II ketvirtis

Darbų pabaiga: 2021 II ketvirtis

Rangovas: UAB „Infes“

Techninės priežiūros vadovas: Andrius Montvydas