Korupcijos prevencija

Lietuvos nacionalinis dramos teatras, siekdamas užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis Lietuvos nacionalinio dramos teatro veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos.

Pranešti galite apie: galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su Lietuvos nacionaliniu dramos teatru.

 

Pranešimo teikimo būdai:

  • Užpildyti pranešimo formą apie pažeidimus.
  • El. paštu: pranesk@teatras.lt.
  • Paštu: Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Gedimino pr. 4, LT-01103 Vilnius.

Rekomenduojama pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus taikoma baudžiamoji atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154, 236  straipsniuose.

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR VEIKSMŲ PLANAS

 

***

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju, neabejokite ir praneškite apie tai teisėsaugai.

Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba užpildyti pranešimo formą internete.

 

***

Kultūros ministerijoje (KM) veikia pasitikėjimo linija.

Pranešimą apie korupciją Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai galite pateikti paštu, elektroniniu paštu arba atvykę į pačią Kultūros ministeriją. Detalesnę informaciją rasite - Pranešimų apie galimus korupcijos ir sukčiavimo atvejus Kultūros ministerijoje nagrinėjimo tvarka.

 

***

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 ir 6 dalimis, Lietuvos nacionalinio dramos teatro 2021-12-15  generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-21-117: „Dėl Lietuvos nacionalinio dramos teatro pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, reikalinga specialiųjų tyrimų tarnybos informacija apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos nacionalinio dramos teatro generalinio direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-22-33 patvirtintas dovanų tvarkos aprašas: „Lietuvos nacionalinio dramos teatro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas