Versmė

Nacionalinės dramaturgijos puoselėjimas – vienas pagrindinių LNDT tikslų. Nuo 2005 m. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre vykdoma dramaturgijos festivalio „Versmė“ iniciatyva, skirta nacionalinės dramaturgijos vystymui, sklaidai bei šiuolaikinės dramaturgijos tendencijų pristatymui Lietuvos auditorijai.

Šiuolaikinės dramaturgijos festivalis „Versmė“ siekia atrasti naujus perspektyvius Lietuvos dramaturgus bei supažindinti publiką su įdomiausiais šiuolaikinės užsienio dramaturgijos vertimais. Kiekvienais metais skelbiamas „Versmės“ konkursas jauniesiems dramaturgams, kurie siūlydami savo idėjas paraiškoje suformuluotai temai, atrenkami į kūrybines dirbtuves su žinomais šiuolaikiniais dramaturgais, teatro kūrėjais. Savo idėjas vystydami kartu su mentorių pagalba „Versmės“ laureatai turi galimybę savo kūrinius pristatyti profesionalioje teatro scenoje. Kasmet kruopščiai atrinkdami ir kviesdami savo srities profesionalus, siekiame tobulinti mentorių sistemą. Jaunus dramaturgus supažindindinami su svarbiais teatro ir dramos lauko žmonėmis bei šiuolaikinėmis dramaturgijos kryptimis, siekiame ugdyti jaunus profesionalus, jaučiančius aktyvią pasaulinę teatro ir dramos apykaitą.

Anksčiau kaip du atskiri renginiai LNDT vykdavę Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Versmė“ bei Šiuolaikinės dramaturgijos skaitymai 2018 m. buvo sujungti į vieną didelį tęstinį projektą – Šiuolaikinės dramaturgijos festivalį „Versmė“, išlaikant ir tęsiant abiejų anksčiau atskirai vykdavusių renginių tikslus. Pristatant verstines užsienio šalių pjeses, kasmet sutelkiamas dėmesys ne tik į festivalio temą, bet ir į vienos konkrečios šalies dramaturgiją, siekiant pristatyti platesnį pasirinktos šalies dramos lauką.

„Versmės“ programa vystoma visus metus (atrenkamos pjesės vertimams, vyksta kūrybinės laboratorijos, viešos paskaitos, seminarai, skelbiamas konkursas dramaturgams). Kiekvieną rudenį žiūrovams pristatomi kūrybinių dirbtuvių rezultatai bei verstinių pjesių skaitymai, po kurių žiūrovus kviečiame skaitytas pjeses aptarti diskusijose su dramaturgais.