Mirė Lietuvos nacionalinio dramos teatro veteranas aktorius Vytautas Dumšaitis

Kovo 22 d. mirė Lietuvos nacionalinio dramos teatro veteranas aktorius Vytautas Dumšaitis.

 

Vytautas Dumšaitis gimė 1927 m. gegužės 12 d. Kaune. Jis mokėsi Kauno dramos studijoje pas Antaną Sutkų, Viktorą Dineiką, Aleksandrą Kupstą, Antaną Mackevičių. Vėliau vaidino savo mokytojų statytuose spektakliuose Kauno dramos ir Jaunojo žiūrovo teatruose.

 

Nuo 1952 metų Vytautas Dumšaitis vaidino Lietuvos valstybiniame akademiniame (dabar – nacionaliniame) dramos teatre – Romualdo Juknevičiaus, Juozo Rudzinsko, Vytauto Čibiro ir Kazimieros Kymantaitės, Algirdo Lapėno ir Henriko Vancevičiaus, Irenos Bučienės ir Rimo Tumino spektakliuose.

 

Per daugiau nei šešiasdešimt metų Vytautas Dumšaitis sukūrė kelias dešimtis didesnių ir mažesnių vaidmenų dramose, komedijose, spektakliuose vaikams, vaidino su iškiliausiais scenos meistrais, pavaduodavo susirgusius kolegas, nesiskaitė su savo ambicijomis, laiku, sveikata. Šviesaus atminimo teatro kritikas Egmontas Jansonas tiksliai charakterizavo: „Vytauto Dumšaičio „mokyklai“ genetiškai, matyt, būdingas atsakomybės už teatrą, už spektaklį ir savo vaidmenį jame jausmas. Šeštasis ar septintasis aktoriaus pojūtis – etika.“

 

Nuo 1952 metų V. Dumšaitis dirbo kino studijose, dubliavo per 500 meninių filmų. Nuo 1951 metų dalyvavo radijo ir televizijos laidose ir vaidinimuose.

 

1989 metais aktoriui suteiktas Lietuvos nusipelniusio artisto garbės vardas, 2004 m. jis apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino medaliu.

 

Daiva Šabasevičienė

 

 

Svarbiausi vaidmenys teatre:

 

1946

Hansas. A. Vienuolio „Tvirtovė“, rež. Antanas Sutkus, Antanas Mackevičius, Kauno valstybinis dramos teatras

1947

Agentas. K. Simonovo „Rusiškas klausimas“, rež. Viktoras Dineika, KVDT

1948

Sniegutis. V. Liubimovos „Sniegutis“, rež. Aleksandras Kupstas, Kauno jaunojo žiūrovo teatras

1948

Kostas. V. Bernotėno „Už pergalę“, rež. Aleksandras Kupstas, KJZT

1948

Kolia. A. Arbuzovo „Sugrįžimas į jaunystę“, rež. Alfonsas Zauka, KJZT

1950

Aramis. A. Dumas „Trys muškietininkai“, rež. Aleksandras Kupstas, KJZT

1950

Ignas. J. Čyžiaus „Išlaisvinta jaunystė“, rež. Aleksandras Kupstas, KJZT

1952

Liudvikas Lazarevskis. D. Ščeglovo „Pabėgimas“, rež. Igoris Liozinas, KJZT

1952

Matininkas. P. Cvirkos „Žemė maitintoja“, rež. Aleksandras Kernagis, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras

1952

Kostas Jaunikaitis, buvęs kumetis, dabar naujakurys. B. Dauguviečio „Žaldokynė“, rež. Kazimiera Kymantaitė, LVADT

1953

Seklys. H. Balzaco „Gėlininkė“, rež. Alfonsas Radzevičius, LVADT

1954

Telegrafistas. B. Romašovo „Ugnies tiltas“, rež. Juozas Rudzinskas, LVADT

1955

Jakovas. L. Tolstojaus „Švietimo vaisiai“, rež. Romualdas Juknevičius, LVADT

1957

Karlenas. R. Blaumanio „Siuvėjų dienos Silmačiuose“, rež. Juozas Rudzinskas, LVADT

1957

Kerpauskas. J. Būtėno, A. Kernagio „Pamilau dangaus žydrumą“, rež. Aleksandras Kernagis, LVADT

1958

Nelabasis. A. Brigaderės „Nykštukas“, rež. Stefanija Nosevičiūtė, LVADT

1958

Kralis, kelneris. P. Kohouto „Šitokia meilė“, rež. Juozas Rudzinskas, LVADT

1960

Vyriškis. N. Hikmeto „Visų užmirštas“, rež. Vytautas Čibiras, LVADT 1960 – Bankuotojo tarnas. M. Lermontovo „Maskaradas“, rež. Romualdas Juknevičius, LVADT

1960

Algis. J. Kavoliūno „Aš matau saulę“, rež. Juozas Rudzinskas, LVADT 1962 – Šafas. I. Turgenevo „Mėnuo kaime“, rež. Romualdas Juknevičius, LVADT

1962

Zigmas. K. Sajos „Nerimas“, rež. Kazimiera Kymantaitė, LVADT

1962

Princas Ua–Ua. V. Korostyliovo „Karalius Pif – pafas, bet ne tas svarbiausia“, rež. Aurelija Ragauskaitė, LVADT

1964

Sartakovas. D. Pavlovo „Sąžinė“, rež. Vytautas Čibiras, LVADT

1964

Topylis. Žemaitės „Marti“, rež. Kazimiera Kymantaitė, LVADT

1965

Miestietis. J. W. Goethe‘s „Faustas“, rež. Juozas Rudzinskas, LVADT

1965

Krabas. R. Markūno „Jungos ir piratai“, rež. Vytautas Čibiras, LVADT

1966

Jonas iš Bychovo, Skurdulis. V. Krėvės „Skirgaila“, rež. Juozas Rudzinskas, LVADT

1967

Tautininkų vadas. J. Būtėno, A. Kernagio „Kad ir šimtą gyvenimų...“, rež. Aleksandras Kernagis, LVADT

1968

Senė, Konferansjė, Aukcionistas, Kisliarskis. I. Ilfo, E. Petrovo „Dvylika kėdžių“, rež. Algirdas Lapėnas, LVADT

1968

Antonas. I. Karnauchovos, L. Brausevičiaus „Raudonoji gėlelė“, rež. Algirdas Lapėnas, LVADT

1969

Vyžeikis. Just. Marcinkevičiaus „Mindaugas“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT

1970

Kiaulė. S. Maršako „Katės namai“, rež. Monika Mironaitė, LVADT

1972

Milicininkas. N. Matukovskio „Amnestija“, rež. Algirdas Lapėnas, LVADT

1974

Petras. K. Kubilinsko „Vėjo botagėlis“, rež. Stefanija Nosevičiūtė, LVADT

1978

Žioba. Just. Marcinkevičiaus „Mažvydas“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT

1979

Jonas Tarnovskis. B. Sruogos „Milžino paunksmė“, rež. Kazimiera Kymantaitė, LVADT

1980

Vežėjas. Ž. Šechadės „Emigrantas iš Brisbeno“, rež. Rimas Tuminas, LVADT

1981

Kapitonas. J. Hašeko „Juozapas Šveikas“, rež. Algirdas Lapėnas, LVADT

1982

Nikita Stepanovičius Gnedychas. A. Kuternickio „Fėjos Dražė variacijos tema“, rež. Rimas Tuminas, LVADT

1983

Jeremejevas. A. Vampilovo „Praėjusią vasarą...“, rež. Algirdas Lapėnas, LVADT

1984

Piršlys Mieldažis. P. Treinio „Ančiuko kryžius“, rež. Irena Bučienė, LVADT

1987

Davainis; Krivis Skurdulis. V. Krėvės „Skirgaila“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT

1987

Seniokas. V. Jasukaitytės „Vilkų medžioklė“, rež. Gytis Padegimas, LVADT

1988

Vyras. V. Kukulo ir R. Tumino „Čia nebus mirties“, rež. Rimas Tuminas, LVADT

1990

Šambelionas. A. Mickevičiaus „Vėlinės“, rež. Jonas Vaitkus, LVADT

1990

Mokytojas. A. Liobytės „Kuršiukas“, rež. Stefa Nosevičiūtė, LVADT

1991

Dėdė Panta. B. Nuščičiaus „Ponia ministerienė“, rež. Algirdas Lapėnas, LVADT

1994

Kintibutas. Just. Marcinkevičiaus „Mindaugas“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT

2006

Blažiejus Žemgirdas, J. Glinskio „Vieno tėvo vaikai“, rež. Gytis Padegimas, Lietuvos nacionalinis dramos teatras