VERSMĖ 2018. „Litwa is my life“ (pjesės skaitymas)

  • Režisierius

    - -

  • Salė

    Mažoji salė

  • Renginys nemokamas

Apie

Po skaitymo Mažosios salės fojė vyks diskusija, kurią moderuos teatrologas Andrius Jevsejevas. Kava visus susirinkusius vaišins CAFFEINE.

Hubertas Sulima „Litwa Is My Life“

Režisierius – Andrius Jevsejevas

Skaito Jonas Čepulis

„Nepriklausomi 18-18“ – tai bendros Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro ir Torunės Wilamo Horzycos vardo teatro (Lenkija) dramaturgų kūrybinės dirbtuvės, skirtos Lietuvos ir Lenkijos – dviejų kaimynių, šįmet mininčių Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį – bendrų istorinių, kultūrinių ir socialinių procesų analizei ir meninei refleksijai.

Atranka į kūrybines dirbtuves vyko konkurso būdu. Dramaturgų ir profesionalių scenos meno vertintojų pagrindu abiejuose teatruose sudarytos ekspertų komisijos išrinko po tris „Nepriklausomų 18-18“ dalyvius iš Lietuvos ir Lenkijos: Alicją Kobielarz, Hubertą Sulima ir Martyną Wawrzyniak iš Lenkijos ir lietuvius Dovilę Katiliūtę, Ingridą Ragelskienę bei Matą Vildžių.

Pirmasis dirbtuvių etapas vyko 2018 m. gegužę Torunėje, tarptautiniame teatro festivalyje „Kontakt“.

Kūrybinių dirbtuvių dalyvius kuravo ir konsultavo patyrę profesionalūs dramaturgai Marius Ivaškevičius (Lietuva) ir Jolanta Janiczak (Lenkija). Rugpjūtį „Nepriklausomi 18-18“ persikėlė į Miltinio teatrą ir toliau plėtojo savuosius tekstų scenai projektus šiandieninių Lietuvos ir Lenkijos santykių ir abiejų šalių Nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. tema. Trečiasis kūrybinių dirbtuvių etapas ir dramaturginių tekstų viešas pristatymas įvyks lapkritį Vilniuje Lietuvos nacionalinio dramos teatro rengiamame Šiuolaikinės dramaturgijos festivalyje „Versmė“ ir gruodį J. Miltinio dramos teatre.

Kūrybinių dirbtuvių temą dalyviai interpretavo skirtingai. Du tekstai buvo kuriami pagal dokumentinę medžiagą: lenkė Martyna Wawrzyniak pjesėje „Nepriklausomi 18-18“ žaismingai ir autoreflektyviai tyrinėja nedaug kam žinomo „Karūnos ir Lietuvos moterų ratelio“ – 1886 m. Varšuvoje įkurtos slaptos moterų organizacijos, kurios tikslas buvo parengti moteris karui dėl abiejų šalių nepriklausomybės – veiklą. Ingridos Ragelskienės pjesėje „Antrarūšis“ nagrinėjamas teisininko, politinio veikėjo, 1918 m. Lietuvos nepriklausomybės akto signataro, pirmojo nepriklausomos Lenkijos prezidento brolio Stanislovo Narutavičiaus gyvenimo paskutinysis dešimtmetis, apie kurį autorė pasakoja iš šiandien Lenkijoje gyvenančio jo proanūkio perspektyvos. Alicjos Kobielarz pjesės „Bloknotas 18-18“ veikėja – aštuoniolikametė lenkaitė Alicja, gimusi Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Ji turi ir savotišką antrininkę – lietuvaitę Aušrą, gimusią vasario 16-ąją. Žongliruodama kultūriniais, visuomeniniais ir politiniais kontekstais, pjesės autorė mėgina ieškoti rimtų atsakymų į jaunatviškus klausimus, susijusius su jos pačios sociokultūrine tapatybe. O Dovilė Katiliūtė savosios pjesės „Kastingas“ herojus suburia į aktorių atranką bendram lenkų ir lietuvių filmui pavadinimu „Abiejų tautų respublika“, kurio filmavimo metu pjesės personažai mėgina įveikti aibę trikdžių, problemų ir nesutarimų, trukdančių darniai judėti link bendro kūrybinio tikslo.

 

Lietuvos nacionalinio dramos teatro rengiamame dramaturgijos festivalyje „Versmė“ pristatomi dviejų autorių, šiuo metu esančių arčiausiai galutinės savųjų pjesių versijos, tekstų skaitymai. Mato Vildžiaus pjesėje „Įsiliejimai“ (rež. Uršulė Bartoševičiūtė) dviejų tautų konfliktas nagrinėjamas mikrolygiu: eiliniame daugiabučio kieme, ant eilinio suolelio kasdien susitinka keturi veikėjai: senas lenkas, jauna lietuvė moteris, jos globotinis sutrikusio intelekto berniukas ir jo žaislas – paprasčiausia lenta su ūsais. O Huberto Sulimos pjesėje „Litwa Is My Life“ (rež. Andrius Jevsejevas) bandoma pakilti virš nacionalistinės pasaulėjautos, istorinių ir kultūrinių konfliktų, gilintis į ikikrikščionišką istoriją, savotišką gamtos tvarką, kurios akivaizdoje lenkų ir lietuvių kultūriniai ir politiniai nesutarimai tampa beprasmiai ir provokuoja ieškoti naujo, alternatyvaus socialinio bendrabūvio.

 

Bendrą Panevėžio J. Miltinio dramos teatro ir Torunės W. Horzycos teatro dramaturgijos kūrybinių dirbtuvių projektą „Nepriklausomi 18-18“ remia Lietuvos kultūros ministerija ir Adomo Mickevičiaus institutas Lenkijoje.

 

Rėmėjai: 

  

Kūrėjai

Komentarai

Komentarų nėra.
Kviečiame dalintis įspūdžiais apie spektaklį.