VERSMĖ 2018. „Normalus tarybinio piliečio Kasparo Irbės gyvenimas“ (pjesės skaitymas)

  • Režisierius

    - -

  • Trukmė

    2 val. 10 min.

  • Salė

    Mažoji salė

  • N-18, Renginys nemokamas

Apie

[information in English below]

Po skaitymo Mažosios salės fojė vyks diskusija, kurią moderuos dramaturgė Gabrielė Labanauskaitė. Kava visus susirinkusius vaišins CAFFEINE.

 

Matīss Gricmanis

Normalus tarybinio piliečio Kasparo Irbės gyvenimas

Pjesėje naudojami Kasparo Irbės dienoraščių fragmentai iš asmeninio Ainārso Radovičo archyvo

 

Iš latvių kalbos vertė Viktorija Jonkutė

Mentorius ir kūrybinis konsultantas – Valters Sīlis

Vaizdo projekcijų autorė – Elizabete Mežule Gricmane

Kompozitorius – Gatis Grāvers

Vertėjas – Laurynas Candravičius

Aktoriai: Kęstutis Cicėnas, Povilas Budrys, Algirdas Gradauskas

 

Šio skaitymo metu pristatoma naujausia latvių dramaturgo Matiso Gricmanio pjesė apie homoseksualų gyvenimą sovietų Latvijoje. Kūrinį įkvėpė latvių homoseksualo Kasparo Irbės dienoraščiai ir archyvinė medžiaga. Tekstą papildo šešiasdešimties tomų dienoraščių, parašytų 1940-1996 metais, fragmentai. Juose atsiskleidžia tiek uždaro, tiek viešo Irbės gyvenimo ir kasdienybės aspektai, bei priežastys, lėmusias jo pasitraukimą iš „kolegų“ – Rygos gėjų ir prostitučių – bendruomenės. Kasparas tapo normaliu tarybiniu piliečiu: budriu ir akylai besisaugančiu, kad nepakliūtų į sistemos spąstus, verčiančius visuomenę funkcionuoti mechaniškai tarsi laikrodis. Tai istorija apie laikmetį, kuomet asmeninis gyvenimas tapo dar slaptesnis, o kolektyviškumas supo visur.

„Dienoraščiuose užfiksuota autentiška, sovietmečiu ne tik marginalizuotos, bet dažnai nepagrįstai kaltinamos homoseksualų bendruomenės patirtis lemia Kasparo Irbės istorijos unikalumą. To meto homoseksualų gyvenimas buvo slaptas ir uždaras, todėl tirti ir suprasti šį laikotarpį iš tokių žmonių perspektyvos yra itin sudėtinga ir reikalauja tvirto užsispyrimo. Savo dienoraščiuose Kasparas Irbė rašo: šie tekstai laukia, kol paklius į talentingo rašytojo ar psichologo rankas. Dabar tai yra Matiso rankose nušviesti Kasparo gyvenimą – tikrąjį, o galbūt tą, kurį jis aprašė savo dienoraščiuose.

Teatrą visais laikais įkvėpė tikri, stiprias patirtis atskleidžiantys įvykiai, kurie tarsi prašosi būti papasakoti dar ir dar kartą. Kurdamas dokumentinį spektaklį turi laisvę pasirinkti vieną pasakojimo būdą, o kartais pasitelkti skirtingas formas, kurias padiktuoja atskiros istorijos dalys. Manau, kad pasakojant Kasparo istoriją negalima nueiti vien fikcijos keliu. Man tai visų pirma yra istorija apie paprastą eilinio žmogaus gyvenimą, kuris tampa visai nebe toks paprastas, kai paties žmogaus egzistavimas tampa neteisėtas,“ Valteris Sīlis.

 

Matīss Gricmanis

Rašytojas, dramaturgas, kino scenaristas, teatro kūrėjas. 2014 m. baigė bakalauro studijas Latvijos kultūros akademijos Kino, televizijos ir teatro katedroje, nuo 2018 m. tęsia ten pat tęsia studijas audio vizualinių ir scenos menų magistro programoje. Už pjeses ar inscenizacijas vaikiškiems spektakliams bei scenarijus filmams kūrėjas ne kartą įvertintas kino bei Latvijos nacionaliniuose teatro apdovanojimuose „Spēlmaņu nakts“. „Dirty Deal“ teatre sukurtame spektaklyje „Būti nacionalistu“ (Būt nacionālistam, rež. Valters Sīlis, 2017) Gricmanis atskleidė savo asmeninę patirtį būnant latvių kraštutinių dešiniųjų partijos nariu. Kartu su režisieriumi Dāvisu Sīmaniu parašė scenarijų filmui „Tėvo naktis“ (Tēvs nakts, 2018) apie Antrojo Pasaulinio karo metais žydus gelbėjusį Jānį Lipke. Filmo premjera įvyko Rygos tarptautinio kino festivalio atidarymo metu 2018 m. spalį. Matiso darbai įrodo kūrėjo neabejingumą žiauriai kasdienybei, vengiamoms ar dažnai nutylimoms temoms.

 

Valters Sīlis

Latvijos teatro režisierius. Baigė teatro režisūros magistro studijas Latvijos kultūros akademijoje. Kūrybinė Sīlio amplitudė siekia ir klasikinę ir  šiuolaikinę literatūrą, tačiau kartu su bendraminčiu dramaturgu Jāniu Balodžiu režisierius sukūrė vienus įdomiausių savo spektaklių-tyrimų: „Visi mano prezidentai“ (Visi mani prezidenti, „Dirty Deal“ teatras, 2011), „Nacionalinis plėtros planas“ (Nacionālais attīstības plāns, „Dirty Deal“ teatras, 2012) „Suaugę“ (Pieaugušie, Latvijos nacionalinis teatras, 2014) bei „Barikados“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras, 2014) ir „Miškinis“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras, 2015). Spektakliais-tyrimais išbandoma teatrinė forma, žaidžiama žanrais bei režisūrinėmis intonacijomis. Valters Sīlis kuria socialinį, dokumentinį teatrą, kurio pagrindu tampa faktai ir dokumentai koreliuojantys su „pamestais“ pasakojimais, likusiais istorijos paraštėse.

Savo spektaklius Sīlis stato Latvijos nacionaliniame teatre ir nepriklausomose „Dirty Deal“ teatro bei Gertrūdos gatvės teatro scenose. Sīlio spektakliai ne sykį nominuoti ir apdovanoti Latvijos nacionaliniuose teatro apdovanojimuose „Spēlmaņu nakts“.

Šiemet šiuolaikinės dramaturgijos festivalyje „Versmė“ Valters Sīlis tapo jauno latvių dramaturgo Matīsso Gricmanio mentoriumi ir kūrybiniu konsultantu plėtojant kūrybinę pjesės „Normalus tarybinio piliečio Kasparo Irbės gyvenimas“ idėją. Tai ne pirmas Sīlio ir Gricmanio bendradarbiavimas – 2017 m. „Dirty deal“ teatre Valters Sīlis režisavo spektaklį „Aš nacionalistas“ pagal Matīsso Gricmanio pjesę.

 

 

Matīss Gricmanis

Padomju pilsoņa Kaspara Irbes normālā dzīve

The Normal Life of a Soviet Citizen Kaspars Irbe

Stage reading

 

The play uses fragments of Kaspars Irbe’s diaries from the private archive of Ainārs Radovics

 

Translated from Latvian by Viktorija Jonkutė

Mentor and directing support Valters Sīlis

Video artist Elizabete Mežule Gricmane

Composer Gatis Grāvers

Translator Laurynas Candravičius

Cast: Kęstutis Cicėnas, Povilas Budrys, Algirdas Gradauskas

 

This stage reading introduces new work by Latvian author Matīss Gricmanis exploring lives of homosexuals in Soviet Latvia. The work is inspired by the diaries and archives of Latvian homosexual Kaspars Irbe. The text consists of fragments from the sixty volumes of diaries that Kaspars has written from 1940 to 1996. They show the secret and public aspects of daily routine of Irbe and how he became estranged from his ‘colleagues’ – gays and prostitutes of Riga. Kaspars became a normal soviet citizen – vigilant and careful not to fall into traps that the system lays in order to make a society function mechanically as a clockwork. It’s a story about the times when the private became the most private and the collective became omnipresent.

‘Kaspars Irbe’s story is unique because he kept a diary about his life as part of the group which was not only marginalized but also criminalized during the Soviet era. As in those times one had to be very secretive about his or her life as homosexual it is really difficult and challening to research this period from the perspective of homosexual people. But as Kaspars Irbe writes in his diaries: these texts are waiting to be picked up by a talented writer or psychologist. It is thus Matīss who has to shine some light on Kaspar’s real life or at least the one he wrote down.

Theatre has always been inspired by the events in real life which are so strong that they ask to be retold again and again. Documentary theatre has a freedom to stay in one form of telling the story or have several parallel approaches by choosing the best one for each scene or part of the story. Going back to Kaspar’s story it needs to be not just fictionalized. For me it seems a story about living a simple life which becomes not so simple at all if your very existence is illegal,’ – Valters Sīlis

 

Matīss Gricmanis

A Latvian writer, dramaturg, scritpwriter and theatre maker. In 2014 graduated from the Department of Film, TV and Theatre Art at the Latvian Academy of Culture.Since 2018 has been studying for an MA in Audio visual and stage art. He has revealed his personal experience of being a member of the far-right political party in Latvia in the Dirty Deal Teatro performance To Be a Nationalist (Būt nacionālistam, dir. Valters Sīlis, 2017), also wrote a script for the feature film The Mover by director Dāvis Sīmanis about Jānį Lipke, a Latvian who rescued a number of Jews during the WWII. For his plays, text adaptations for children shows, and film scripts Gricmanis’ has received numerous awards including Latvian national theatre award Spēlmaņu nakts. In his works the artist displays awareness towards the cruelty of everyday life, dwells into taboo subjects, and gives voice to those who are too often silenced.

 

Valters Sīlis

A Latvian theatre director. Graduated from the Latvian Academy of Culture with an MA in theatre directing. His artistic interests swing from classic to contemporary texts, though some of his most interesting works were made together with Jānis Balodis:  All of My Presidents (Visi mani prezidenti, Dirty Deal Teatro, 2011), National Development Plan (Nacionālais attīstības plāns, Dirty Deal Teatro, 2012), Grown Ups (Pieaugušie, Latvian National Theatre, 2014) as well as Barricades (Barikados, Lithuanian National Drama Theatre, 2014) ir The Forest Brother (Miškinis, Kaunas National Drama Theatre, 2015).

These plays experiment with a form, genre and directorial decisions. Valters Sīlis creates social, documentary theatre the original source of which are facts and documentary material along with forgotten stories lost in the margins of history.

He usually collaborates with Latvian National Theatre, Dirty Deal Teatro, and Ģertrūdes ielas teātris. His works were nominated and awarded at the Latvian national theatre awards Spēlmaņu nakts.

This year at the Contemporary Dramaturgy Festival Versmė Valters Sīlis joined as a mentor and directorial support developing a new work The Normal Life of a Soviet Citizen Kaspars Irbe by Matīss Gricmanis. It’s not their first creative collaboration – in 2017 Valters Sīlis directed Gricmanis play I Am a Nationalist at Dirty Deal Teatro.

 

 

 

 

 

 

 

Kūrėjai

Galerija

Rodyti daugiau

Komentarai

Komentarų nėra.
Kviečiame dalintis įspūdžiais apie spektaklį.