6 etapo atsakymai

1. Kaip vadinamas didžiausias Saulės sistemos palydovas? *

 • Ganimedas
 • Europa
 • Kalista
 • Tionė

2. Kokie užtemimai yra matomi rečiausiai? *

 • Visiški Mėnulio užtemimai
 • Visiški Saulės užtemimai
 • Daliniai Mėnulio užtemimai
 • Daliniai Saulės užtemimai

3. Keli vaikai vaidins spektaklyje KOSMOSAS+ *

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

4. Kaip vadinamas iš žvaigždės išsiveržiantis didelis plazmos debesis? *

 • Protuberantas
 • Saulės vėjas
 • Fakelas
 • Granulė

5. Kaip vadinamas aplink Saulę skriejančio kūno tolimiausias orbitos taškas? *

 • Lagranžo taškas
 • Perihelis
 • Afelis
 • Periapsis

6. Kuris dizaineris kuria kostiumus spektakliui KOSMOSAS+? *

 • Juozas Statkevičius
 • Jolanta Rimkutė
 • Sandra Straukaitė
 • Julija Žilėnienė

7. Į kiek žvaigždynų yra suskirstytas dangus? *

 • 88
 • 66
 • 44
 • 22

8. Kaip vadinamos planetos, nepriklausančios Saulės sistemai? *

 • Antisaulinėmis planetomis
 • Rudosiomis nykštukėmis
 • Karštaisiais Jupiteriais
 • Egzoplanetomis

9. Koks yra marsaeigio, kuris 2012 metais nusileidoant Marso ir šiuo metu jį tyrinėja, pavadinimas? *

 • Curiosity
 • Spirit
 • Opportunity
 • Viking

10. Kaip vadinamas žvaigždynas, kurio ryškiausia žvaigždė yra Vega? *

 • Gulbė
 • Slibinas 
 • Lyra
 • Erelis