LNDT dalyvauja kultūros paveldo skaitmenizavimo projekte

Projekto trukmė: 2018 06 18 – 2021 06 30

Trumpas projekto pristatymas. Projekto tikslas - vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra.

Siekiami rezultatai: efektyvesnė ir tikslesnė kultūros objektų paieška, interaktyvus informacijos apie kultūros turinį pateikimas, platesnė kultūrinio turinio sklaida, gausesnis skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondas.

Projekto metu planuojamos veiklos: modernizuoti VEPIS, sukurti 9 naujas el. paslaugas, parengti naują skaitmeninį turinį, aktualizuoti skaitmeninį turinį, sukuriant 3 edukacines elektronines priemones. Tai palengvins skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais portalo epaveldas.lt paslaugų gavėjams aktualiais tikslais.

Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka (projekto vykdytoja), Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Vilniaus universitetas,  Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Kultūros paveldo centras, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos medicinos biblioteka, Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos mokslo tarnyba.

Projektą finansuoja: ES Europos regioninės plėtros fondas

Es 2020 logo