Netekome kolegos Tito Varno

Vakar, rugsėjo 10 dieną, eidamas 58-uosius gyvenimo metus, staiga mirė LNDT darbuotojas - režisierių asistentas Titas Varnas, dirbęs prie šių LNDT repertuaro spektaklių: „Dialogai“, rež. M. Ivanauskas, „Demokratija“, rež. P. Ignatavičius, „Kas nužudė mano tėvą“, rež. A. Obcarskas, „Ledo vaikai“, rež. Birutė Mar, „Raudonkepurė“, rež. Paulius Tamolė.

Taip pat jis daug metų dirbo vaikų ir jaunimo teatro vadovu Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, su ugdytiniais keliavo po jaunimo teatro festivalius užsienyje, išaugino kelias kartas būsimų profesionalių aktorių ir režisierių, tarp jų – Gytis Ivanauskas, Algirdas Gradauskas, Rūta Papartytė, Artūras Sužiedėlis, Aurimas Žvinys ir kiti.

Pastaruoju metu, kai turėjo laisvų dienų bei per atostogas, Titas mėgo su žmona režisiere Rasa Varniene ramiai leisti laiką Molėtų rajone, Varnų sodyba pramintame vienkiemyje. Savo pačių jaukiai ir kūrybiškai įrengtame Klojimo teatre menininkų šeima organizuodavo poezijos vakarus. Laisvalaikiu T. Varnas puoselėjo dar vieną savo talentą – tapė portretus. Paskutinę gyvenimo dieną irgi praleido namie prie molberto.

Gan tylus, mąslus, turintis subtilų humoro jausmą, kaip gija jungęs žmones, kuriuos jis ugdė arba su kuriais dirbo, – tokį T. Varną prisimena kolegos ir bičiuliai.

Atsisveikinimas su velioniu prie urnos – rugsėjo 14 d. (antradienį) Laidojimo paslaugų centre prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, pirmoje salėje, nuo 9 iki 13 val. Velionis bus laidojamas Antakalnio kapinėse.

Nuoširdžiai užjaučiame Tito artimuosius ir visus kolegas.