Teatre vėl vyks kūrybinės dirbtuvės „Mokytojas=Režisierius“

Lietuvos nacionalinis dramos teatras dalyvauja antrojoje kultūros edukacijos savaitėje „Menų dūzgės“, kurią bendradarbiaujant su Kultūros ministerija bei Švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja Ugdymo plėtotės centras.

Balandžio 6 d. teatras kviečia į kūrybines dirbtuves „Mokytojas=Režisierius“ bendrojo ugdymo mokyklų įvairių dalykų mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, neformaliojo vaikų švietimo teikėjus, specialistus, dirbančius vaikų globos įstaigose, vaikų dienos centruose, jaunimo klubuose, nevyriausybinėse organizacijose.

Edukacinės  programos „Mokytojas=Režisierius“ dalyviai susipažins su teatro edukacinėmis veiklomis, skirtomis ugdymo proceso praturtinimui, tobulins savo sociokultūrinio ugdymo kompetencijas, praktiškai mokysis, kaip tapti sėkmingo ugdymo proceso režisieriumi. Programą organizuoja Lietuvos nacionalinio dramos teatro socioedukacinių projektų koordinatorė dr. Auksė Petruškevičiūtė, kūrybines dirbtuves veda LNDT aktorius ir režisierius Paulius Tamolė.

Registruotis į programą kviečiame  per „Ugdymo sodo“ tinklapį.

Išsami informacija: telefonu +370 6 592 32 24 arba el.p. aukse.petruskeviciute@teatras.lt

Reportažas iš pernai metais vykusių „Menų dūzgių“, kuriose galima pamatyti ir LNDT kūrybines dirbtuves: