Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Generalinis direktorius Martynas Budraitis LR Viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka yra nusišalinęs nuo dalyvavimo bet kokia forma rengiant, svarstant ar priimant sprendimus dėl visų klausimų, susijusių su šeiminiais ryšiais (sutuoktine scenografe Lauryna Liepaite ir tėvu aktoriumi Juozu Budraičiu). Atitinkamos funkcijos 2023 m. birželio 27 d. Kultūros  ministro įsakymu Nr. P-109  yra pavestos direktoriaus pavaduotojai Aušrai Jolantai Pliaugienei.