Tinklalaidė su aktoriumi Arūnu Sakalausku

Šiandien pristatome naują Lietuvos nacionalinio dramos teatro (LNDT) tinklalaidę iš ciklo, skirto Laisvės 30-mečiui. Teatrologė Daiva Šabasevičienė kalbina LNDT aktorių Arūną Sakalauską, kuris pasakoja apie to meto spektaklius, apie į Vilnių iš Kauno atvežtą Jono Vaitkaus spektaklį „Literatūros pamokos“, kurį buvo siekiama sistemingai uždrausti.

Arūnas Sakalauskas (dešinėje) spektaklyje „Literatūros pamokos“. LNDT archyvas

Kaune sukurtas spektaklis „Literatūros pamokos“ buvo sudarytas iš etiudų ir, pasak aktoriaus, buvo jo kurso sėkmės paslaptis. „Literatūros pamokas“ režisavo Jonas Vaitkus, scenografiją kūrė Jonas Arčikauskas, muziką – Šarūnas Nakas. Spektaklyje vaidino pirmoji Jono Vaitkaus aktorių laida: Povilas Budrys, Tauras Čižas, Remigijus Bučius, Ramunė Skardžiūnaitė, Arūnas Sakalauskas, Diana Anevičiūtė, Ingeborga Dapkūnaitė, Neringa Bulotaitė, Saulius Balandis, Virginija Kelmelytė.

„Literatūros pamokos“, 1989 m. Aktoriai iš kairės: A. Sakalauskas, I. Dapkūnaitė, R. Skardžiūnaitė, T. Čižas, D. Anevičiūtė, S. Balandis, N. Bulotaitė, R. Bučius. LNDT archyvas

Atvežus į Vilnių, spektaklis sulaukė dar daugiau dėmesio, tačiau dėl jo teko eiti aiškintis į Centro komitetą. „Lionginas Šepetys, CK kultūros sekretorius, atskaitė moralą, sakė, kad gali išskirstyti mus po vieną, pribaugino stipriai, bet visiems jau buvo dzin į tai žiūrėti, jis juokingai jau atrodė“, – atsimena aktorius.

Spektaklio „Literatūros pamokos“ scena. LNDT archyvas

A. Sakalauskas atsimena ir teatre sutiktus senuosius aktorius: Audrį Mečislovą Chadaravičių, Joną Lalą, Juozą Rygertą, jų charakteristikas. Apie senąją kartą jis sako, kad tai buvo pasitempę žmonės. Gal senamadiški, tačiau turėjo savo stilių ir buvo draugiški. Arūnas pasakoja, lengvai radęs kalbą su jais, ir dalinasi keliomis girdėtomis istorijomis.

 

Pokalbis su Arūnu Sakalausku: