Užuojauta dėl Irenos Veisaitės mirties

Irena Veisaitė. Aleksandros Jacovskytės nuotr.

Šiandien mirė literatūrologė, teatrologė Irena Veisaitė (1928 01 09 Kaune – 2020 12 11 Vilniuje). Irena Veisaitė yra buvus LNDT meno tarybos nare, aktyviai domėjosi mūsų teatro veikla, nuolat dalyvaudavo spektaklių premjerose, diskusijose apie teatro veiklą. Netekome šviesios asmenybės, kuri puikiai išmanė Lietuvos teatro istoriją, pažinojo daugelį mūsų teatro asmenybių, neformaliai sekė šiuolaikinės raidos procesus, naująsias teatro kultūros tendencijas, jaunųjų kūrėjų darbus. Nuoširdžiai užjaučiame Irenos Veisaitės artimuosius bei visą Lietuvos kultūros ir meno bendruomenę.

 

Lietuvos nacionalinis dramos teatras