Netekome dviejų ilgamečių LNDT darbuotojų

Sausio 5 d. mirė daugiau nei 50 metų Lietuvos nacionaliniame dramos teatre išdirbęs, į pensiją prieš keletą metų išėjęs dekoracijų montuotojas Boleslovas Juchnevičius, o sausio 6 d. naktį netekome LNDT budėtojo Vytauto Kazicko.

Abu darbuotojai – išskirtinės teatro asmenybės. Boleslovas Juchnevičius per ilgus darbo scenoje metus padėjo daugybei teatro darbuotojų išmokti dekoracijų montavimo paslapčių. To pripažinimas – teatre įsteigtas jo vardo apdovanojimas ir statulėlė geriausiam Scenos tarnybų darbuotojui, kurią apdovanotieji laiko savo Oskaru.

Budėtoją Vytautą Kazicką daugelis atsimena dėl jo linksmo būdo, rūpestingumo ir įspūdingo balso. Vytautas daugiau nei 30 metų dainavo Krašto apsaugos Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų chore „Aidas“, buvo choro valdybos narys.

 

Lietuvos nacionalinis dramos teatras nuoširdžiai užjaučia Boleslovo Juchnevičiaus ir Vytauto Kazicko artimuosius bei kartu dirbusius kolegas.