Užuojauta dėl Alfredo Juozo Klimo mirties

Šių metų sausio 2 d. tragiškai mirė kompozitorius, koncertmeisteris, buvęs ilgametis Lietuvos nacionalinio damos teatro muzikos skyriaus vedėjas Alfredas Juozas Klimas (1942 11 05 – 2021 01 02).

 

Alfredas Klimas daugiau nei keturis dešimtmečius (1971–2013) su mažomis pertraukomis dirbo Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, kaip muzikos skyriaus vedėjas dalyvavo kuriant Justino Marcinevičiaus „Katedrą“ (1971), „Stepančikovo dvarą ir jo gyventojus“ pagal Fiodoro Dostojevskio romaną (1971), Karelo Čapeko „Makropulo receptą“ (1973), Henriko Ibseno „Laukinę antį“ (1973), Richardo Sheridano „Intrigų mokyklą“ (1974), Friedricho Dürrenmatto „Vaidinam Strindbergą“ (1974), Juozo Grušo „Cirką“ (1976), Williamo Shakespeare‘o „Vindzoro šmaikštuoles“ (1977) ir daugelį kitų – iš viso arti šimto spektaklių, rengė aktorius įvairiems muzikiniams pastatymas.

Alfredas Klimas pats muzikavo, daugiausia grojo smuiku, nuo aštuntojo dešimtmečio pradžios pats pradėjo kurti muziką. Jis itin mėgo spektaklius vaikams. Su jo parašyta dainele „Zuikiai broliai“ spektakliui „Raudonkepuraitė“ (1972, atnaujinta 1984) užaugo kelios vaikų kartos, o vyresni Nacionalinio dramos teatro aktoriai ko gero ir šiandien galėtų padainuoti šią dainą.

Pastaraisiais metais Alfredas Klimas buvo įsijungęs į koncertinę liaudies muzikos veiklą kartu su kitais Varėnos krašto muzikantais.

 

Nuoširdžiai užjaučiame Alfredo Klimo artimuosius ir visus jo kolegas, pažinojusius šį jautrų ir šiltą žmogų.

 

Velionis bus pašarvotas 2021 m. sausio 6 d., trečiadienį, 11–13.30 val. Varėnos laidojimo namuose (Savanorių g. 36). Laidotuvės vyks Andriūnų kaimo kapinaitėse.

 

Lietuvos nacionalinis dramos teatras