Įvyko pirmasis „Pokalbiai NE apie teatrą“ susitikimas

Pirmasis „Pokalbiai ne apie teatrą“ susitikimas. Nuotr. Elenos Kairytės.

Lapkričio 24 d. Lietuvos nacionalinis dramos teatras pakvietė į pirmąjį diskusijų ciklo „Pokalbiai ne apie teatrą“ susitikimą. Į kvietimą kalbėtis atsiliepė daug žmonių. Savo įžvalgomis tema „Belaukiant pabėgėlių“ dalinosi istorikas Aurimas Švedas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos teisininkė Eglė Samuchovaitė, islamo tyrinėtojas Egdūnas Račius, portalo Bernardinai.lt vyr. redaktorius Donatas Puslys, Lietuvos traumų psichologijos asociacijos prezidentas Evaldas Kazlauskas.

Diskusiją vedęs žurnalistas ir kino režisierius Karolis Kaupinis įžanginiame žodyje pristatė Lietuvoje egzistuojančią problematiką: „Dėl geografijos, dydžio ir ekonomikos, Lietuva nėra migrantų ir pabėgėlių tikslas. Tūkstantis žmonių, pagal Europos sąjungos sutartis, kvotas, čia bus atkelti ne pagal savo norą, o tolesnis sprendimas, iki šiol Lietuvos politikų grindžiamas savanorišku apisprendimo principu“. Diskusijos metu siekta aptarti, kokia yra mūsų visuomenė ir ką reiškia integracijos sąvoka Lietuvos kontekste. Skirtingų disciplinų atstovai – istorikas, psichologas, islamo tyrinėtojas ir kiti, leido į temą pažvelgti giliau bei nagrinėti pabėgėlių situaciją Lietuvoje platesniu spektru. 

Lietuvos traumų psichologijos asociacijos prezidentas Evaldas Kazlauskas pabrėžė, kad kalbėdami apie pabėgėlius, pirmiausia turėtume suprasti, kad kalbame apie asmenis, atvykusius iš konflikto zonos – patyrusius sudėtingą traumavimą ir turinčių potrauminių streso atvejų. „Mes kalbame ne tik apie kultūrų susidūrimą arba integraciją žmonių, kurie turi kitokias vertybes, kitokią kultūrą. Tai psichologiškai pažeisti žmonės, kurie yra įtarūs, atsargūs, kamuojami nuolatinių košmarų, nepasitikintys kitais žmonėmis. Todėl labai svarbu suprasti ir kalbėti apie pabėgėlių psichologiją bei jų psichologinius poreikius“.

Analizuojant kultūrų susidūrimo aspektą, islamo tyrinėtojas Egdūnas Račius, bandė atmesti kategorišką kultūros apibrėžimą, klausdamas, kas yra kita kultūra.„Mano kultūrinės patirtys greičiausiai labai skirtųsi nuo jūsų kultūrinės patirties. Sunku apibendrintai teigti ir sakyti, jog visi daro vienaip ar kitaip. Visuomenės yra labai margos ir daugialypės, todėl vienos tokios kultūros – nei Sirijos, nei Irako, nei Musulmonų, tiesiog nėra“.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos teisininkė Eglė Samuchovaitė bandė įvertinti tiek teisinius, tiek kultūrinius pabėgėlių integracijos Lietuvoje aspektus. Pasak teisininkės, šiuo metu pabėgėlių integracija suvokiama labiau techniškai, nei kultūriškai – susiduriama su pagarbos žmogaus teisėms trūkumu. „Mes atgabename dalį žmonių, į kuriuos žiūrima kaip į tam tikrą kategoriją. Stebime, ar po visų patirtų išgyvenimų, žmonėms pavyks išgyventi šį pasitaikiusį gyvenimo etapą „Reality show Lithuania“. Gaila, bet požiūris į integraciją dabar yra būtent toks – nutolęs nuo visų kultūrinių aspektų.“

Diskusijos metu neišvengta ir bandymų apibrėžti, kokia visgi yra Lietuvos visuomenė, į kurią bandoma integruoti kitataučius. „Traumuota tauta“, pasak Evaldo Kazlausko, galėtų būti tinkama sąvoka, įvardinanti lietuvių tautos patirtas traumas Pirmojo pasaulinio karo, pirmosios sovietų okupacijos, Antrojo pasaulinio karo, antrosios sovietų okupacijos metu. „Lietuvių tauta yra patyrusi daug istorinių traumų ir daugiau nei 50 metų apie jas negalėjo kalbėti. Kaip žinome iš traumų psichologijos – vienas būdų išgydyti traumas – kalbėtis. Tačiau tyrimai rodo, kad iš tiesų daug žmonių apie tai nekalbėjo, todėl ir dabar yra daugybė dalykų, apie kuriuos mes ir dabar vengiame kalbėti“. „Pokalbių ne apie teatrą“ susitikimas leido ne tik plačiai padiskutuoti apie Lietuvoje šiuo metu itin aktualią pabėgėlių temą, tačiau tapo puikia terpe plėtotis informatyviam dialogui.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras ir toliau kviečia aktyviai dalyvauti diskusijų ciklo „Pokalbiai NE apie teatrą“ nemokamuose renginiuose. Informacija apie artimiausius susitikimus – LNDT interneto svetainėje www.teatras.lt

 

Pirmasis „Pokalbiai ne apie teatrą“ susitikimas. Nuotr. Elenos Kairytės: