Naomi Yoeli kūrybinės dirbtuvės

Kaip per paprasčiausius buities daiktus, nuotraukas, straipsnių ar dienoraščių ištraukas skleidžiasi žmogaus gyvenimo istorija, jo biografijos vingiai, istorinės ir kultūrinės laikmečio aplinkybės? Kuo šiame interneto amžiuje gali būti įdomi paprasto žmogaus istorija? Lietuvos nacionalinio dramos teatro organizuojamas šiuolaikinės dramaturgijos festivalis „Versmė“ jaunuosius rašytojus liepos 1–4 d. kviečia į pirmąjį kūrybinių dirbtuvių ciklą su viena garsiausių Izraelio fringe teatro kūrėjų Naomi Yoeli. Du geriausiai pasirodę dalyviai gaus progą idėjas su Naomi Yoeli vystyti individualiai.

 

Išaugęs šiuolaikinės dramaturgijos festivalis tęsia edukacinę misiją

2017–2018 metais „Versmės“ dalyviai ir žiūrovai buvo kviečiami gilintis į dokumentinį teatrą, susipažinti su įvairiomis dokumentiniam teatrui pasiduodančiomis meninėmis formomis, veiksmu, kurį scenoje kuria realūs žmonės. Šiemet būsimuosius „Versmės“ dalyvius organizatoriai kviečia aktualių temų ir dominančių istorijų ieškoti (auto)biografijose.

Individualios ir asmeninės istorijos atveria plačias kūrybines teritorijas: mažieji pasakojimai, kurie gal ir neįeina į mokyklinius vadovėlius ar enciklopedijas, neabejotinai kuria pasaulį tokį, kokiame gyvename, o tokios istorijos taip pat paliečia aktualias kolektyvinės atminties ir žmonijos istorijos temas, t.y. leidžia kalbėti apie individo ir grupės, asmenybės ir bendruomenės santykį.

 

 

Mažieji pasakojimai – didelės istorijos

Norintys dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse su Naomi Yoeli, kviečiami siųsti idėjas ar jų užuomazgas šia tema: trumpai pristatyti asmenybę (tai gali būti ir patys dalyviai), su kurios istorija norėtų dirbti kūrybinių dirbtuvių metu, ir surašyti per kokias priemones ketina atskleisti tos asmenybės gyvenimą: per nuotraukas, objektus, dienoraščius, knygą, tikrą istoriją, straipsnį, kt. Labai svarbi sąlyga – reikia pasirinkti nežymų žmogų, t.y. kuris visuotinai nėra suprantamas kaip istoriškai reikšminga asmenybė. „Jaunus dramaturgus ir teatro kūrėjus kviečiame kurti istorijas ne apie garsius pasaulio ir Lietuvos istorijoje vardus, ne apie čiurlionius, smetonas ar marijas melnikaites, o apie visuomenei gal ir nereikšmingus, tačiau mums labai svarbius žmones. Tai suteikia ir daugiau laisvės, ir apsaugo nuo to, kad biografinių faktų gausa gali imti veikti kaip tam tikras balastas, įpareigojantis galvoti apie perdėtą ištikimybę tikrovei, tačiau apribojantis sceninių formų įvairovę, vaizduotę, nepažabotas interpretacijos galimybes“, – sako viena „Versmės“ koordinatorių Agnė Pulokaitė.

Norintys dalyvauti dirbtuvėse taip pat turėtų pristatyti, kokius klausimus ar temas kelia istorija apie jų pasirinktą asmenybę, bei kokią meninę formą – tradicinės pjesės, dienoraščio, monologo, įvietinto (site-specific) teatro, instaliacijos, objektų spektaklio, kt. – galvoja pasirinkti. Du dalyviai bus atrinkti toliau vystyti savo idėjas su mentore Naomi Yoeli, jiems bus skirtos simbolinės kelių šimtų eurų premijos. Atrinktiems dalyviams planuojama surengti dar vienas, jau individualias, dirbtuves-susitikimus su mentore vasaros pabaigoje, jie taip pat galės konsultuotis virtualiai. Du „Versmės“ kūrybinių dirbtuvių metu sukurti kūriniai bus pristatyti lapkritį vyksiančiame šiuolaikinės dramaturgijos festivalyje.

 

Apie mentorę Naomi Yoeli (Izraelis)

Naomi Yoeli gime Jeruzalėje, šiuo metu gyvena ir dirba Tel Avive. Jos kūrybinė ir edukacinė veikla teatre apima skirtingas sritis: ji režisuoja, vaidina, užsiima pasakojimo menu (storytelling), kuria objektų teatrą, taip pat užsiima moksline tiriamąja veikla, dramaturgija, Haifos universitete dėsto kursą „Scenos menas kaip tyrimas“, tyrinėja ir įvairiomis progomis skaito pranešimus apie žydų ritualus kaip teatrinį reiškinį.

Naomi eksperimentinio teatro scenoje kuria jau daugiau kaip dvidešimt metų. Kaip nepriklausoma kūrėja dalyvavo svarbiausiuose fringe teatro judėjimuose Izraelyje, 2000–2004 m. priklausė Ako alternatyvaus Izraelio teatro festivalio meno tarybai. Pastaraisiais metais ji atrado savitą kūrybinį braižą, pasitelkdama pasakojimo meną ir objektų teatro ypatumus kuria nepriklausomus spektaklius. Juose Naomi tyrinėja individualių istorijų, asmeninių prisiminimų ir traumų santykį su didžiaisiais pasakojimais, kolektyvine atmintimi ir ritualais.

Naomi Yoeli už savo kūrybą yra gavusi ne vieną apdovanojimą, jos spektakliai tyrinėjami moksliniuose darbuose. Ji dažnai yra kviečiama skaityti paskaitas, vesti kūrybines dirbtuves, taip pat pristatyti savo spektaklius.

Norintieji dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse kviečiami siųsti savo idėjas iki birželio 28 d. adresu agne.pulokaite@teatras.lt. Dėl papildomos informacijos kreiptis į „Versmės“ koordinatorę Agnę Pulokaitę.