Sielos organai

Visuomenėje pastaruoju metu labai daug dėmesio skiriama sveikam kūnui – populiarios sveikos mitybos, sporto, maratonų temos, visi rūpinasi savo išvaizda, o kaip žmogaus vidus? 77-ajame sezone Lietuvos nacionalinis dramos teatras kvies treniruoti ir sielą. „Teatras primena apie maratono į save būtinybę, sudaro tam sąlygas. Visą sezoną vienas paskui kitą bėgantys spektakliai kels klausimus, į kuriuos, tikime, atsakymus ras žiūrovai“, – apie 77-ojo sezono koncepciją pasakoja LNDT generalinis direktorius Budraitis.

Sielos sistemos ekspertai, su kuriais konsultavomės ruošdamiesi naujam sezonui, teigia, kad spektaklio žiūrėjimas žmogui gali būti ne mažiau naudingas nei bėgimas. Spektaklis užkabina nervą, malšina egzistencinį nerimą, išlaisvina jausmus, gilina pasaulio ir kitų žmonių suvokimą.

Be to, sužinojome, kad siela, kaip ir kūnas, yra sudaryta iš įvairiausių organų. Gal jų niekados nematėte moksliniuose atlasuose, edukacinėse laidose ar enciklopedijose, bet tai nereiškia, kad jų nėra!

Šį sezoną Lietuvos nacionaliniame dramos teatre pamatysite, kaip atrodo SĄŽINĖ, ATJAUTA, PASITIKĖJIMAS, SAVIVERTĖ, NOSTALGIJA, TIKĖJIMAS, DRĄSA, SMALSUMAS, GEISMAS, INTUICIJA, ATVIRUMAS, MEILĖ. Dvylika premjerų – dvylika galimybių treniruoti skirtingus sielos organus.

Pagalvokite, kada mankštinote savo SĄŽINĘ, kada treniravote ATJAUTĄ ar ATVIRUMĄ? Gal INTUICIJA jau išvis nebeveikia? O kada skyrėte dėmesio savo PASITIKĖJIMUI bei SAVIVERTEI?

Teatras 77-ajame sezone paruošė subalansuotą sielos treniruočių programą, kuri padės kiekvienam žiūrovui lavinti sielos organų sistemą. Meskite šalin abejones, skepticizmą ir pirmyn į sielos maratoną!

 

Savivertė – pailgos formos sielos organas, dar vadinamas sielos stuburu. Savivertė glaudžiai susijusi su visais sielos organais, ypač tikėjimu ir pasitikėjimu. Pasitikėjimas traukdamas, o tikėjimas keldamas ištempia savivertę ir taip ji tampa aukšta. Jei šių dviejų organų – tikėjimo ir pasitikėjimo – veikla šlubuoja, automatiškai sumažėja, susitraukia ir savivertė. Sveika savivertė mažina saviplakos ir savigraužos sindromus.

Nostalgija – sielos organas, kurį sudaro trys pagrindinės dalys: ūkas, bangomūša ir smulkmenų siurbliai. Sielos ūke, apsuptos užmaršties, yra kaupiamos patirtys ir prisiminimai. Vaizdas, kvapas ar netikėta mintis sudirgina greta esančius smulkmenų siurblius, ir šie milžiniška jėga įpučia trečiąją dalį – bangomūšą, kuri užlieja maloniais prisiminimais ar nenumaldomu ilgesiu. Organas suaktyvėja vakarais, rudenį, dažniausia panirus į vienatvę.

Atjauta – sielos organas, nematomais ryšiais susiejantis žmogiškąsias būtybes tarpusavyje. Kiekvieno žmogaus užduotis – neleisti šiam organui surambėti. Atjauta tiesiogiai proporcinga širdies jautrumui, gilėja po tautos ir asmeninių išgyvenimų. Sklandi organo veikla galima tik esant išlavintai tolerancijai ir supratimui. 

Pasitikėjimas – kompleksinis sielos organas, susidedantis iš keliolikos ertmių, kurios yra pildomos visą gyvenimą. Šis organas yra esminis kuriant ir palaikant ryšius su kitais individais. Tai organas, kurį vystyti ir stiprinti reikia nuo pat vaikystės, pradedant geriausio draugo priesaika, paskolintu dviračiu ir išsaugota paslaptimi. Jei didžiuma pasitikėjimo ertmių yra tuščios, gali pasireikšti perdėtas atsargumas, įtarumas, ilgainiui išaugantis į nuolatinį niurzgėjimą ir vienatvę. Pasitikėjimą padeda lavinti santykių su artimu, santykių su šalia esančiu, santykių su pačiu savimi kūrimas ir stiprinimas.

Meilė – labiausiai menininkų ir mokslininkų tyrinėtas, bet vis dar iki galo neapibrėžtas sielos organas. Aktyvumo būsenos užbanguoja, užlieja sielą nevaldoma jėga, dažnai bemaž sustabdydamas kitų sielos organų veiklą. Visa veikla paremta prieštara – užbanguoja ir veikiamas atsidavimo, prisirišimo, geismo, ir skausmo, praradimo, atstūmimo. Šio organo veiklą taip pat stimuliuoja tikėjimas ir viltis.

Tikėjimas – sudėtingas sielos organas, palaikantis visą sistemą. Gali labai skirtis ir forma, ir dydžiu, kartais dėl išorinių veiksnių (ekstremalių situacijų, netikėtų artimųjų poelgių) šiek tiek susvyruoti. Stiprios būsenos išsipučia ir truputį kilsteli visą organų sistemą. Funkcionuodamas visu pajėgumu tolygiai po sistemą skirsto sielos ramybę. Neleidžia nusivilti, įkvepia, atveria visa apimantį supratimą.

Smalsumas – sielos organas nosies srityje, itin susijęs su atvirumu ir smarkiai veikiantis drąsą. Didžioji dalis smalsumo užfiksuotų vaizdų, kvapų, garsų nugula į kitą organą – nostalgiją, kur apsupti užmaršties ūko jie yra saugomi, sandėliuojami. Žmonių smalsumo lygis labai skirtingas – vienų aukščiausias būna vaikystėje, o kiti nuosekliai jį išsaugo visą gyvenimą. Smalsumas stimuliuoja kūrybingumą ir numalšina žiniatroškį. Tai vienas svarbiausių tobulėjimo visą gyvenimą veiksnių. Galimas ir priešingas reiškinys – sielos organo uždegimas, pasireiškiantis landumu, nosies kaišiojimu kur nereikia.

Intuicija įsikūrusi sielos organų sistemos viršuje, kitaip dar vadinama sielos uosle. Veikia nepriklausomai nuo kitų organų. Šis sielos organas palaiko ryšį su kosmosu, sugaudo ore tvyrančias žinias ir sudėtinga sistema perduoda visa tai kitiems sielos organams, taip netikėtai juos aktyvindamas, pavyzdžiui, meilę iš pirmo žvilgsnio. Gerai išlavinta intuicija padeda priimti teisingus sprendimus.

Sąžinė – sielos organas-filtras, susidedantis iš dviejų elementų, kurie pulsuodami – susigniauždami ir atsileisdami – perkošia jausmus ir patirtis. Sąžinei susisukus apima graužaties jausmas, kuris išnyksta tik pro filtrą praleidus tyras, švarias patirtis. Organo veiklą parodo sąžinės balso signalai. Manipuliacijai, melui, veidmainystei susukus sąžinę, jos savininkui išsivysto sunki tartiufizmo forma, pasireiškianti prisitaikėliškumu ir amoralumu.

Drąsa – sielos organas, standžiai apsivijęs savivertę, apačioje esančiais čiuptuvais prisitvirtinęs prie pasitikėjimo. Šis organas suaktyvėja ribinėse ir (arba) asmeninio sprendimo reikalaujančiose situacijose. Drąsą galima stiprinti pasitelkus specialias technikas, pavyzdžiui, neteisybės ir skriaudų netoleravimą – sąžinės balso girdėjimą; įsijautimą į kito situaciją – atjautos ugdymą. Dėl neteisingų gyvenimo prioritetų drąsa gali išsigimti į aroganciją ir kvailybę.

Geismas – sielos organas, savo struktūra primenantis tinklą, o forma – hamaką. Nuoseklaus aktyvumo fazėje jis tarsi lengvai sūpuoja kitus sielos organus, taip suteikdamas jiems papildomą impulsą, darydamas konstruktyvų poveikį. Uždegimo būsenos tampa nevaldomas, smarkiai įsisiūbuoja ir ima pleišėti. Perkaitęs organas visiškai išderina visų likusių sielos organų veiklą ir įveda destrukciją, tačiau šis sielos organas turi unikalią savybę nesenti ir nuolat regeneruotis.

Atvirumas – tai vienas forma paprasčiausių, o poveikiu mistiškiausių sielos organų. Dažniausiai puikiai funkcionuoja vaikystėje, paauglystėje galimi laikini sutrikimai, kurių negydant atvirumo ertmės gali iš dalies arba visiškai užakti. Norint puoselėti atvirumą, rekomenduojama vartoti viską, kas sukuria dvasinės laisvės ir gaivumo pojūtį, atleidžia slėgį sieloje. Įrodyta, kad padeda nuoširdūs pokalbiai, absoliučiai nauja aplinka ir kitoks požiūris į įprastus kontekstus.